Plåttakpanna

Plåtpannor

Plåttakpanna eller traditionellt taktegel? Plåt är lätt, modern och enkel att montera. Den är även populär tack vare det rimliga priset. Anhängare av fjälltegel, Marseille-tegelpannor och s-formade takpannor anser att inget går upp mot äkta taktegel och väljer inget annat. När är plåttakbeklädnad full av fördelar och när är det bäst att satsa på ett tak i keramiskt eller cementtegel? Takläggningsarbeten ser väldigt lika ut fram till ett visst moment, oavsett om man väljer taktegel eller plåt. Skillnaderna uppstår när materialet ska tas upp på taket. Både taktegel och plåt läggs på en underkonstruktion av ströläkt och bärläkt. På samma sätt isolerar man takytorna för att skydda vindsvåningen från vatten. Helt annorlunda ser dock läggning av själva taktäckningen och montering av tillbehör. Kostnaderna för takläggningen blir också annorlunda, vilket man bör ta i akt innan man gör sitt beslut. Generellt sätt kan man säga att det finns lika många åsikter som det finns människor, vilket innebär att när man väl står inför ett sådant beslut måste man fundera över alla för- och nackdelar, ta hänsyn till garantitiden samt självklart själva budgeten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.