Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Vår hälsa påverkas till stor del av den luft som finns i vårt hus. Detta gäller speciellt för äldre personer och barn samt personer med olika typer av allergi. Det är oftast under husets tak som olika bakterier och svamp frodas och kan påverka negativt vår hälsa och vårt allmänna tillstånd. Många isolerande material som tillämpas för värmeisolering av tak samt fukten som finns under taket utgör en perfekt miljö för utveckling av dessa mikroorganismer. Som tur är kan man med tillämpning av modern teknologi effektivt eliminera detta problem. Tack vare tillämpning av Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler begränsar man risken för mögel och undviker gnagare. I motsats till andra isolerande material är detta material motståndskraftigt mot fukt och mikroorganismernas utveckling. Värmeisolerande polyuretanpaneler hör till ypperliga lösningar som allt oftare tillämpas i både nybyggda hus som i renoveringsarbeten i gamla och även historiska objekt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.